طرح مشارکت در استیبل‌کوین‌مارکت:

هر کاربر جدیدی که با لینک مخصوص شما، در استیبل کوین مارکت وارد شود، نصف کارمزد های آن کاربر، به شما تعلق می گیرد.


لینک را از کجا پیدا کنم؟

لینک مخصوص شما، در منوی مشارکت قابل مشاهده است.


کارمزد ها چقدر است؟

کارمزد معاملات:
۰.۵ درصد است که از ایجاد کننده معامله گرفته می شود. ( و اگر ایجاد کننده معامله کاربری باشد که شما آن را دعوت کرده اید، نیمی از کارمزد به شما می رسد)
کارمزد برداشت:
۰.۵ درصد است. ( و اگر شخص برداشت کننده کاربری باشد که شما آن را دعوت کرده اید، نیمی از کارمزد به شما می رسد)


این برنامه تا چه زمانی ادامه دارد؟

تا یکسال پس از تاریخ عضویت کاربر دعوت شده، نیمی از کارمزد تراکنش هایش به شما می رسد؟


این مبلغ چگونه قابل برداشت است؟

شما می توانید کل مبلغ را در پنل کاربری خود ببینید، و در صورت گذشت از آستانه ۱۰ دلار، می توانید آن را برداشت کنید.