کارمزد

کاربران در سایت دو نوع هستند: ایجاد کنندگان سفارش خرید و فروش (Maker) و کسانی که با ایجاد کننده سفارش معامله می‌کنند (Taker).

در هر تبادلی ما فقط ۰.۵(نیم) درصد از طرف ایجاد کننده سفارش (Maker) کارمزد دریافت می‌کنیم.

برای واریز استیبل‌کوین به کیف پولتان (Deposit) از شما مبلغی دریافت نمی‌شود. ولی برای هر برداشت (۰.۵) (نیم) درصد (حداقل 50 سنت) دریافت خواهد شد.